Kundeservice

salg@mb-its.dk

Bestil inden kl. 14.00

så sender vi samme hverdag

Over 1.500 kr

Fri fragt ved køb over 1.500 kr

Tom Indkøbskurv

Betingelser & Vilkår

Forsiden / Betingelser & Vilkår

Handelsbetingelser

Version 2018:1 gældende fra den 1 juni 2018.

Indledende bestemmelser

Anvendelsesområde

 • MBit ApS (herefter ”MBit") Almindelige betingelser og Vilkår – Erhverv, gælder for levering af produkter og services til kunder fra og med den ovennævnte dato og erstatter de tidligere af MBit offentliggjorte salgsbetingelser.
 • Særlige bestemmelser for levering af henholdsvis produkter og services findes nedenfor. Ydermere findes der et sæt generelle bestemmelser i særskilte afsnit nedenfor, som gælder for alle leverancer.
 • Disse Almindelige betingelser og Vilkår finder altid anvendelse, medmindre andet er skriftligt aftalt.
 • Hvis du handler som forbruger gælder i stedet MBits Almindelige betingelser og Vilkår – Forbruger.


Særlige bestemmelser for levering af produkter

Produktinformation

 • Varerne som præsenteres på MBits hjemmesider udgør MBits almindelige sortiment. Hvis der er forskelle mellem vilkår, produktinformation eller priser, som angives på MBits hjemmeside og i øvrige publikationer/udgivelser, er det altid informationen på MBits hjemmeside som gælder.

Priser og Fragt

 • De aktuelle priser på produkter kan findes på MBits hjemmeside, som opdateres i realtid. Priserne er angivet i DKK og er eksklusive moms. Der tillægges ekstra omkostninger ved forsendelse. MBit forbeholder sig retten til at ændre priserne uden forudgående varsel. De på hjemmesiden angivne priser gælder altid, medmindre andet er aftalt.
 • MBits priser på importerede produkter, som ikke er standard lagervarer, er baseret på fakturadatoens aktuelle valutakurser. Ved ordremodtagelsen fastsættes en foreløbig salgspris baseret på bestillingstidspunktets aktuelle valutakurs. Ved faktureringen kan prisen blive justeret i henhold til den gældende valutakurs på faktureringsdagen som er bestemt af MBit.
 • Der tilskrives håndteringsomkostninger på samtlige leverancer. På leverancer vedrørende standard lagervarer tilskrives håndteringsomkostninger som angivet. For specialvarer og ordrer til eksport beregnes de samlede håndteringsomkostninger ved fakturering af ordren, når det er klart, hvad varen/produktet vejer, hvor omfangsrig forsendelsen er eller om forsendelsen leveres på paller.

Betalingsvilkår og sikkerhed

 • Betaling kan ske ved kreditkort eller pr. faktura. Fakturering sker først efter en særskilt kreditvurdering. '
 • Betaling kan også ske gennem finansiering via partner.
 • Fakturaer skal betales således, at fakturabeløbet er tilgængeligt på MBits bankkonto senest ti (14) dage fra fakturadatoen. Ved forsinket betaling forbeholder MBits sig retten til at opkræve morarenter samt betaling af rykkerbreve og opkrævningsgebyr i henhold til gældende lovgivning.
 • MBit opkræver et faktureringsgebyr pr. faktura, hvis kunden anmoder om papirfaktura. Ved fejl i en faktura, fra MBits side, skal kunden reklamere over dette senest på forfaldsdatoen. Hvis reklamation ikke er foretaget i tide, kan fejlen ikke gøres gældende overfor MBit.
 • MBit forbeholder sig ejendomsretten til produkter, indtil fuld og endelig betaling er sket.
 • Hvis der foreligger rimelig tvivl om kundens evne til at betale, er MBit berettiget til at reducere kredittid, kræve betaling på forhånd eller kræve sikkerhed for fremtidige leverancer.
 • Følgende kategorier af varer faktureres uden moms (omvendt betalingspligt på udvalgte varegrupper), jf. Momslovens § 46, stk. 1, nr. 8-10: tablets, bærbare computere, mobiltelefoner, Integrerede kredsløbsordninger samt spillekonsoller.

Betaling og ordrebekræftelse

 • Ved at gennemføre en handel hos MBit accepterer kunden disse Almindelige betingelser og Vilkår. Ved at acceptere disse vilkår forpligtiger kunden sig til at efterkomme disse i deres helhed.
 • Ved ordreafgivelse sendes en modtagelseskvittering med overskriften ”Tak for din ordre” via e-mail. Denne modtagelseskvittering udgør informationen om indholdet af ordren. Samtidig med at ordren ekspederes fra MBits lager, modtager kunden via e-mail en ordrebekræftelse med overskriften ”Din ordre er nu afsendt”. Der indgås en bindende aftale mellem kunden og MBit ved afsendelsen af ordrebekræftelsen til kunden; ordren er dog bindende for kunden når ordreafgivelsen er gennemført.

Leverance

 • Levering sker med en af MBit hyret transportør eller kurertjeneste med følgende leveringsbetingelser: Ab fabrik. Risikoen for levering overgår til kunden, når produktet overlades til transportøren.
 • MBit bærer ikke noget ansvar for forsinket levering, uanset om forsinkelsen skyldes forsinkelse hos leverandøren, forsinkelse eller restordrenotits hos producenten eller andre forhold.

Tilbagelevering

 • Under de nedenfor angivne forudsætninger, accepterer MBit tilbagelevering af et produkt fra vores almindelige sortiment inden for otte (8) dage fra faktureringsdatoen. Produktet skal ved tilbagelevering være uanvendt og returneret i ubrudt emballage, i ren og pæn stand og uden skader og slag.
 • Kunden betaler fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter i forbindelse med returneringen. Fragtudgiften og andre eventuelle tilbageleveringsudgifter vil enten blive modregnet i eventuelle tilgodehavende hos MBit, eller blive faktureret separat.
 • Såfremt kunden ønsker at tilbagelevere et produkt, skal kunden kontakte MBit. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer eller en returlabel ikke betyder, at MBit har godkendt tilbageleveringen. Kunden skal returnere produktet til MBit sammen med en kopi af ordresedlen og oplysning om sagsnummer. Såfremt MBit godkender en tilbagelevering skal denne være MBit i hænde senest fjorten (14) dage efter, at kunden har modtaget sagsnummeret. Fragten skal være betalt, og produktet skal være godt pakket ind i en godkendt ydre emballage. Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten.
 • Tilbageleveringer, som ikke kan godkendes, returneres til kunden på kundens regning. Godkendte tilbageleveringer krediteres til kunden med fradrag af eventuelle tilbageleveringsudgifter. Godkendelse af tilbageleveringer skal ske med forbehold for, at kunden opfylder ovenstående forpligtelser.
 • Ordrer på skaffevarer kan ikke annulleres eller returneres medmindre varen er væsentligt behæftet med mangler. Skaffevarer, som ikke kan annulleres eller returneres, vil være markeret i produktinformationen, og denne markering fremgår også af ordrebekræftelsen.

Skader under transport

 • Ved modtagelsen skal kunden kontrollere de leverede produkter. Transportskader skal anmeldes på dagen for modtagelsen af leverancen både til transportøren samt til MBit, helst via Min konto/ordrehistorik på MBits hjemmeside. Der skal reklameres over skjulte transportskader, som ikke opdages, eller som ikke kunne opdages ved modtagelsen af leverancen, så snart det er muligt og under alle omstændigheder senest en uge fra modtagelsen af leverancen. Reklamerer kunden ikke inden for de angivne tidsfrister, mister kunden sin ret til at gøre krav gældende overfor transportøren og/eller MBit.

Reklamation

 • Kunden skal kontrollere varen ved modtagelsen/ leveringen. For at kunne påberåbe sig, at en vare/leverance er mangelfuld, skal kunden straks efter, at denne har opdaget manglen, reklamere herom til MBit, dog senest ti (10) dage fra fakturadato. Varen skal returneres på den måde, som er angivet ovenfor.
 • Ved reklamation skal kunden kontakte MBit, helst via Min konto/ordrehistorik på MBits hjemmeside og derigennem oprette en anmodning. Bemærk, at modtagelse af et sagsnummer ikke betyder, at MBit har godkendt reklamationen. Sagsnummeret er gyldigt i fjorten (14) dage. Produktet skal returneres og være MBit i hænde inden udløbet af disse fjorten (14) dage. Ved returnering af produktet skal returneringsomkostninger til MBit være betalt. Ordrenummeret, faktura, gyldigt sagsnummer samt en detaljeret beskrivelse af manglen ved produktet skal sendes sammen med produktet. Hvis reklamationen ikke er foretaget korrekt er MBit berettiget til at returnere produktet til kunden og opkræve betaling for fragtomkostningerne hertil. Returnering skal foregå godt emballeret og i godkendte emballager (f. eks brun bølgepap). Kunden hæfter for tab eller skader af produktet under transporten. Ved transportskader på grund af defekt eller mangelfuld emballage vil varen blive returneret til kunden uden afhjælpning af den oprindelige mangel. MBit forbeholder sig retten til at kontrollere det returnerede produkt og til at afkræve en testafgift, hvis det viser sig, at produktet fungerer korrekt, og at reklamationen derfor ikke kan accepteres.

Garanti

 • Garantier på produkter udstedes af de respektive producenter. MBit udsteder ingen yderligere garantier ud over de respektive producenters garantibetingelser.

Ansvar

 • Hvis der foreligger en mangel, som MBit er ansvarlig for, forpligter MBit sig til, efter eget valg, at afhjælpe manglen enten ved reparation, ombytning eller tilbagebetaling af købsprisen. MBit har ret til at henvise kunden direkte til producenten eller til producentens udpegede servicecenter for udbedring af mangler. Yderligere garantirettigheder kan følge af de respektive producenters garantier, som er målrettet til en slutbruger. Disse yderligere garantirettigheder er MBit uvedkommende.
 • MBit er ikke ansvarlig for produkters kompatibilitet med andre produkter i MBits sortiment eller for kompatibilitet med kundens nuværende produkter, med mindre andet udtrykkeligt fremgår af MBit eller følger af produktinformation fra MBit.
 • MBits ansvar for mangler i produktet er begrænset til det, som er angivet ovenfor, og kunden kan ikke gøre yderligere krav gældende mod MBit i tilfælde af mangler. MBit er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, såsom tab af produktion, tab af fortjeneste eller andre skader som følge af, at det er umuligt eller svært at bruge computere, software eller anden information, eller for tab af data. MBits samlede ansvar er under alle omstændigheder begrænset til det samlede fakturabeløb for produktet.
 • MBits samlede ansvar overfor kunden (inklusive ansvar for handlinger eller undladelser af MBits ansatte, repræsentanter eller underleverandører og inklusive prisnedsættelser, omlevering eller lignende) i henhold til nærværende Aftale er begrænset til den pris, der er betalt for de relevante Produkter i henhold til nærværende Aftale i løbet af de seneste 12 måneder.
 •  Der tages forbehold for trykfejl og prisfejl fra vores leverandøres side - vores leverandører indlæser produktdata og priser til vores webshop 

Fortrydelseret

 • Ved erhvervskøb tilbydes ingen fortrydelseret
 • Ved privatkøb vil du som kunde havde 14 dage fortrydelseret på produktet.

Hævning af købsbeløb
 • Beløbet for varer det bliver købt på webshoppen vil blive hævet ved afsendelse af varen.


Copyright © 2020 MBit Solution ApS · Alle Rettigheder Forbeholdes.